Protocollen en Beleid

Protocol van Ongewenst Gedrag

Het P.O.G. is, zoals de naam al onthuld, het protocol wat van kracht gaat wanneer men een melding maakt van ongewenst gedrag.

Privacybeleid

Jeugdbeweging St. Hubertus Blerick hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In dit privacybeleid willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Gedragscode voor Vrijwilligers

Als leiding bij Jeugdbeweging St. Hubertus Blerick, dient men op een bepaalde manier om te gaan met de jeugd. Hiervoor dienen een aantal zaken gehandhaafd te worden binnen de vereniging.

Aannamebeleid voor Vrijwilligers

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers handhaaft JHB Blerick een aannamebeleid, om zo iedere nieuwe vrijwilliger gelijkwaardig te behandelen bij de aanname tot vrijwilliger.