Vereniging

Historie

Op 19 april 1954 vond de oprichting plaats van Jongensclub St. Hubertus. Dit was destijds alleen een club voor jongens. Bij gebrek aan binnenruimtes werden de eerste activiteiten op een open veldje, in de toen nog nieuwe wijk de Hazenkamp, gehouden. Het eerste echte onderkomen bevond zich in het zaaltje boven de sacristie naast de Sint Hubertuskerk. De toenmalige pastoor vond dat het tijd werd voor een parochiehuis. In de buurt van de kerk werd met de bouw gestart. Heel veel parochianen werkten vrijwillig mee om een mooi pand neer te zetten. De club kreeg eindelijk een geschikte ruimte, toen in februari 1957 het nieuwe parochiehuis werd geopend. In 1957 startte een stel actieve dames een gidsengroep die enige jaren later werd omgedoopt in Meisjesclub St. Hubertus. Hun eerste onderkomen was een kelder onder de kleuterschool die later ook verruild werd voor het parochiehuis. Een eerste samenwerking tussen beide clubs is ontstaan tijdens het 10-jarig jubileumfeest van de Jongensclub. De vereniging floreerde in deze periode. Het was destijds voor kinderen ook een gewoonte als ze elf jaar werden dat ze lid werden van de jongens- of de meisjesclub. Iedereen was lid! De groepsavonden werden druk bezocht, de zomerkampen waren een groot succes. Met de carnaval puilde het Parochiehuis uit, het water liep langs de muren omlaag! Drie dagen lang werd er gefeest met een prins en z’n adjudanten, een vorst, een ceremoniemeester, de raad van elf en een prinsengarde met twee dansmarietjes. In die tijd leverde de Jongensclub St. Hubertus de Blerickse Jeugdprins.

 


In 1972 fuseerden beide clubs tot Jeugdbeweging St. Hubertus Blerick. Op 5 april 1974 werden de verenigingsstatuten goedgekeurd. Een eigen clubgebouw kreeg de vereniging in oktober 1981. Na diverse onderhandelingen met de Stichting St. Hubertus, Beheerscommissie Parochiehuis en het kerkbestuur, kreeg de vereniging de goedkeuring tot overname van het gedeelte van het parochiehuis waar alle jeugdactiviteiten werden gehouden. Na een flinke verbouwing, waar in totaal 2000 vrijwilligersuren inzaten, werd op zondag 3 oktober 1982 het Jeugdhuis St. Hubertus officieel geopend en in gebruik genomen. Sindsdien geniet jong en oud volop van de grote gymzaal, een vergaderruimte, een staflokaal, twee groepslokalen en alle mogelijkheden die het jeugdhuis hun te bieden heeft. Daarbij komt nog een grote materialenruimte. Plaats genoeg dus! In 1994 vierde de Jeugdbeweging haar 40-jarig jubileum. Dankzij het Juliana Welzijnsfonds en een grote puzzelactie in het E3-Journaal, een regionale huis-aan-huis-krant, is de vloer in de sportzaal vernieuwd. Een hele verbetering voor het Jeugdhuis, te meer omdat de zaal de meest gebruikte ruimte is zowel voor de kinderen, als ook voor groepen bejaarden, die er enkele morgens in de week gymen. Het 50-jarig jubileum in 2004 vierde de JHB ook groots met tal van activiteiten. Een reünie voor alle bestuur- en commissieleden, oud-leiders en oud-leidsters en huidige vrijwilligers in het Parochiehuis en met een tentoonstelling van 50-jaar jeugdwerk in de St. Hubertusparochie in onze eigen sportzaal. Voor de jeugd was er o.a. een spetterend uitstapje naar ‘Taurus’, een groots opgezet spellencircuit met disco en diverse extraatjes tijdens het zomerkamp en een gezamenlijk weekendkamp. Vanaf 2004 is Jeugdbeweging St. Hubertus Blerick ook te vinden op de digitale snelweg. Ook nu nog steeds staat de JEUGD bij ons nog steeds VOOROP!